กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

เส้นทาง “การเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา”

สู่ “Wellness Food” อาหารเพื่อสุขภาวะดี

          จากการใคร่ครวญ และตัดสินใจครั้งสำคัญของ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์         ที่ก้าวข้ามออกมาจากวิธีการรักษาโรคแบบเดิมตามที่เคยศึกษาและประกอบอาชีพแพทย์มา เพราะรู้ชัดแล้วว่าวิธีการนี้ไม่อาจจะทำให้ โรคภัยที่กำลังคุกคามชีวิตอยู่ทั้ง 6 โรค ได้แก่   โรคอ้วน   เบาหวาน   ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ ตับอักเสบเรื้อรัง เลือดข้น กลุ่มโรคต่างๆ ที่เป็นอยู่นี้โอกาสที่จะรักษาให้หายเป็นปกติได้มีน้อยมาก แต่โอกาสที่จะพิการก่อนเสียชีวิตมีสูงมาก

           แม้ว่า ณ เวลานั้นจะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำลังประสบความสำเร็จ แต่คุณหมอเลือกที่จะศึกษาสิ่งที่เป็นที่มาที่ไปทั้งหมดของสรรพชีวิตนั้นคือ “ธรรมชาติ” และ “วิถีธรรมชาติ” ของมนุษย์ที่ควรจะเป็น การใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะนำความผาสุกมาให้ ทำความเข้าใจว่า แท้ที่จริงแล้วมนุษย์ต้องเป็นอยู่อย่างไร กินอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี ในขณะนั้นเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งทั้งต่อชีวิตตนเองและชื่อเสียงในฐานะแพทย์แผนปัจจุบันและผู้บริหารโรงพยาบาล

          แต่เมื่อเลือกเส้นทางนี้แล้วก็ต้องเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่น ทำการศึกษาแนวทางต่างๆที่จะให้มนุษย์มีสุขภาวะดี โดยมีต้นแบบคือ ชาวฮันซา ชนเผ่าที่มีอายุยืนที่สุดในโลกมีอายุขัยเฉลี่ยถึง 120 ปี เพราะกินอาหารธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ และมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่เคร่งเครียด

          จากแรงบันดาลใจนี้ประกอบกับการศึกษาเรียนรู้แนวทางธรรมชาติบำบัดต่างๆ ทำให้คุณหมอบุญชัยเริ่มทดลองปฏิบัติกับตนเองก่อน ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจมากในระยะเวลาเพียง 4 เดือน โรคต่างๆ ทั้ง 6 โรค ทุเลาเบาบางลงไปมาก ซึ่งวิธีการที่คุณหมอค้นพบนี้คือ “การเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา” และสูตร “5 ห้าม 5 ต้อง” ได้แก่

1.ไม่จินตนาการเชิงลบ

2.ห้ามอ้วน

3.ห้ามรับประทานน้ำตาลมากเกินไป

4.ห้ามรับประทานไขมันทรานส์

5.ห้ามรับประทานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

และ 5 ต้อง ได้แก่

1.รับประทานผักผลไม้ครึ่งหนึ่งของความอิ่ม

2.ลดปริมาณการรับประทานข้าวเมื่ออายุมากขึ้น

3.ออกกำลังกายในระดับที่เหงื่อออกหัวใจเต้นแรงขึ้น

4.นอนหลับให้สนิทในเวลา 22.00 น.

5.จินตนาการเชิงบวก  

          เมื่อเห็นแนวทางการรักษาฟื้นฟูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพนี้แล้ว จึงได้แนะนำวิธีการนี้ให้แก่ผู้คนที่สนใจ เชิญชวนเข้ามาทดลองปฏิบัติ ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวทางธรรมชาติบำบัดและแนวทางวิทยาศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้ที่เข้ามาร่วมก็ได้รับผลที่ดีต่อสุขภาพเช่นกัน  กระทั่งต่อมาได้ตั้งเป็น ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์      ณ  โครงการเวลเนสซิตี้(ชื่อเดิม) ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

          เปิดให้บริการการตรวจรักษากลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs ไตเสื่อม มะเร็ง ภูมิแพ้ แพ้ภูมิ ผู้ที่มารับการฟื้นฟูได้รับผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ หลายคนที่จะต้องฟอกไต เมื่อมาอยู่รักษาฟื้นฟู 1-3 เดือน อาการก็ดีขึ้นไม่ต้องฟอกไต ผู้ที่เป็นเบาหวานอาการก็ดีขึ้นหลายคนไม่ต้องกินยาอีกต่อไป ผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงก็กลับมามีสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้น เป็นต้น

          คุณหมอบุญชัยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้เแนวทางที่คุณหมอเรียกว่า “ธรรมชาติประยุกต์” นี้ช่วยผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ผู้คนทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องสูญเสียโอกาส ทรัพย์สินเงินทอง และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ถึงขนาดตั้งปณิธานว่า “จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลก ที่โรค NCDs ลดลง”

          จึงได้เริ่มประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางนี้อย่างจริงจัง ทั้งการทำหนังสือ การออกสื่อโทรทัศน์และวิทยุต่างๆ และสื่อที่ทำให้สังคมไทยได้รู้จักคุณหมอเป็นอย่างมากคือ สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ YouTube ผู้คนที่ค้นหาข้อมูลแนวทางรักษาที่เป็นทางเลือกโดยเฉพาะอาการไตเสื่อมต่างหลั่งไหลมารับการรักษาตามแนวทางนี้เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นโรคที่มีข้อมูลชุดเดิมว่า รักษาไม่หาย แต่เมื่อมารักษาที่ศูนย์ฯ ค่าไตก็ดีขึ้นตามลำดับและไม่ต้องฟอกไต

          นอกจากภารกิจการตรวจรักษาฟื้นฟูโรคเรื้อรังดังที่ได้กล่าวมาแล้ว กิจการที่คุณหมอบุญชัยได้ริเริ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้คือ การสร้าง “เวลเนสซิตี้…เมืองสุขภาวะดี” ที่พักอาศัยของผู้รักษ์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ในแบบ “Universal Design”  โรงพยาบาล ร้านอาหาร       “กินทำไม Eat & Treat” ร้าน เวลเนส กรีนช็อป (รูปแบบกิจการแฟรนไชส์ที่ให้ผู้สนใจในพื้นที่ต่างๆ เข้าร่วม เป็นร้านสะดวกซื้อจำหน่ายสินค้าสุขภาพ) กิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ศูนย์ประชุมสัมมนาเพื่อใช้ในการฝึกอบรม และฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

          ในปี 2562 คุณหมอบุญชัยได้มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการแพทย์ไทยเป็น Medical Hub หรือ ศูนย์กลางทางการแพทย์ ให้ผู้คนทั่วโลกได้เข้ามาใช้บริการตรวจรักษาฟื้นฟูและพักอาศัย  โดยพัฒนาโครงการจาก “เวลเนสซิตี้…เมืองสุขภาวะดี” เป็น “เวลเนสเวิลด์…เมืองในจินตนาการที่มีอยู่จริง”  โดยมี  โครงการเวลเนสเวิลด์ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้นแบบ ในการไปตั้งโครงการในหัวเมืองใหญ่ๆ รวมทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่ อยุธยา กาญจนบุรี หัวหิน เชียงใหม่ ขอนแก่น เขาใหญ่ ภูเก็ต พัทยา และสุวรรณภูมิ ซึ่งกำลังทยอยเปิดโครงการตามลำดับ

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพของความร่วมมือของคนไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง ทำให้การจัดการระบบสาธารณสุขสามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดภาวะการติดเชื้อภายในประเทศได้เป็นศูนย์ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่หลายประเทศยังมีการแพร่ระบาดกันอย่างรุนแรง

          เมื่อสถานการณ์นี้คลี่คลายและมีการสัญจรเดินทางระหว่างประเทศได้ ประเทศไทยจะเป็นจุดนัดพบของชาวต่างชาติที่ต้องการมาพักอาศัยในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเข้ามารักษาฟื้นฟูสุขภาพเป็นจำนวนมาก โครงการเวลเนสเวิลด์จึงเป็นโครงการที่รองรับสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี เป็นโอกาสที่จะผลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็ว

          เดือนมีนาคม 2563 คุณหมอบุญชัยได้ขยายกิจการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนกรุงเทพ โดยการตั้งที่ทำการสำนักงานเวลเนสเวิลด์ กรุงเทพฯ ณ อาคารลิ้มเจริญ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต ใกล้แยกสุทธิสาร ห่างจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหมุดหมายหลักกิโลเมตรที่ 0 ใจกลางกรุงเทพฯ เพียง 5 กม.  

           ประกอบด้วย “สหคลินิกเวลเนสแคร์” ให้บริการตรวจรักษาตามแนวทางธรรมชาติประยุกต์ ร้านอาหาร “กินทำไม Eat & Treat” และร้านเวลเนส กรีนช็อป อยู่ในอาคารเดียวกันด้วย เรียกว่า สาขา วิภาวดีรังสิต

          จากความรู้และประสบการณ์ของคุณหมอบุญชัยและทีมงาน ทำให้เกิดองค์ความรู้สำคัญ และเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งนั่นคือ “อาหาร” ซึ่งโจทย์สำคัญคือ จะทำอย่างไรให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพ สามารถรักษาฟื้นฟูร่างกายได้ จะน่ารับประทานและมีรสชาติดี โดยเฉพาะเรื่องรสชาติดีนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอบุญชัยได้เน้นย้ำมาก เพราะการที่ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่มีรสชาติดี และเมนูที่หลากหลายย่อมส่งผลช่วยให้จิตใจดีขึ้น มีกำลังมากขึ้นส่งผลต่อร่างกายในแบบองค์รวม

          ด้านการปรุงอาหารเพื่อให้อาหารสุขภาพมีรสชาติดีนั้น จำเป็นต้องมีเชฟผู้เชี่ยวชาญในการนำหลักการของคุณหมอบุญชัยมาทำให้เป็นเมนูอันหลากหลาย ซึ่งคุณหมอบุญชัยได้พบกับ“เชฟบอย” ธิติกร ทวิภักดิ์ Master Chef ร้านอาหารชั้นนำหลายแห่งในกรุงเทพฯ อาจารย์พิเศษโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ผู้มีประสบการณ์ในวงการอาหารมากว่า 30 ปี และคุณไก่ วิไลลักษณ์ ทวิภักดิ์ ภรรยาเชฟบอย ทั้งสองท่านตัดสินใจมาร่วมงานกับคุณหมอ ร่วมกันบริหารจัดการร้าน กินทำไม Eat & Treat ตั้งแต่นั้นมา

 

 

          เมนูอาหารนี้คุณหมอบุญชัยเรียกว่า “Wellness Food” เป็นอาหารที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการตกผลึกทางความคิด ความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ตามแนวคิดอาหาร 12 กลุ่ม ซึ่งคุณหมอบุญชัยแยกประเภทอาหารตามการให้พลังงาน ได้แก่

กลุ่ม 1 อาหารที่ไม่ให้พลังงานเลย ได้แก่ น้ำสะอาด ไฟเบอร์ เจลลี่ หัวบุก

กลุ่ม 2 อาหารให้พลังงานต่ำมาก ให้แป้งต่ำไฟเบอร์สูง ได้แก่ พืชกินใบ กินดอก กินครึ่งหนึ่งของความอิ่ม กินก่อนอาหารอื่น ร่วมกับกลุ่ม 3 และกลุ่ม 4

กลุ่ม 3 อาหารให้พลังงานต่ำ ให้แป้งต่ำไฟเบอร์สูง ได้แก่ พืชกินฝัก กินผล กินหัว เช่น ถั่วฟักยาว ถั่วหวาน ถั่วลันเตา ฟัก แฟง แตงกวา พืชในกลุ่มนี้ไม่รวมเผือกและมัน กินก่อนอาหารอื่น ร่วมกับกลุ่ม 2 และกลุ่ม 4

กลุ่ม 4 อาหารให้พลังงานปานกลาง ผลไม้สุกแล้วไม่หวาน ให้แป้งปานกลาง น้ำตาลต่ำ เช่น ฝรั่ง ชมพู่ พุทรา แก้วมังกร ร่วมกับกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3  กลุ่ม 2-4 นี้ เป็นกลุ่มที่ให้แป้งน้อย น้ำตาลต่ำ และไม่ค่อยมีโปรตีน

กลุ่ม 5 อาหารให้พลังงานปานกลาง โปรตีนสูง แป้งต่ำ ไขมันต่ำ อร่อยอิ่มนานนำมากินร่วมกับกลุ่ม  2 และ 3 ทำเป็นกับข้าว ได้แก่ เห็ดต่างๆ ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น เนื้อปลาไม่ติดมัน เนื้อสัตว์ปีกไม่ติดมัน เป็นต้น

รับประทานอาหาร 5 กลุ่มแรกนี้จะไม่เสี่ยงเกิดกลุ่มโรค NCDs ตั้งแต่กลุ่ม 6 เป็นต้นไปเป็นกลุ่มอาหารที่ต้องระมัดระวัง หรือจำกัดปริมาณในการบริโภค

กลุ่ม 6 อาหารให้พลังงานค่อนข้างสูง กลุ่มธัญพืช ข้าว และพืชกินหัวบางชนิดที่ให้แป้งสูง ไฟเบอร์ต่ำ  ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด เผือก มัน เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งสาลี ขนมปัง (เป็นอาหารหลักของคนทั่วโลก)

กลุ่ม 7 อาหารให้พลังงานสูง กลุ่มผลไม้สุกแล้วหวานและน้ำหวาน ผลไม้ที่แป้งสูงน้ำตาลปานกลาง ผลไม้รสหวาน ต่างจากกลุ่ม 4 คือ ผลไม้ในกลุ่มนี้เมื่อสุกแล้วหวาน ได้แก่ มะม่วงสุก มะละกอสุก กล้วยสุก สับปะรด และกลุ่มที่มีน้ำหวาน ได้แก่ แตงโม ส้มเขียวหวาน เป็นต้น

กลุ่ม 8 อาหารให้พลังงานสูงมาก กลุ่มผลไม้หวานมาก ผลไม้ที่แป้งสูงน้ำตาลสูง ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ลำไย ทุเรียน ลิ้นจี่ น้อยหน่า เงาะ ขนุน

กลุ่ม 9 อาหารให้พลังงานสูงมากๆ กลุ่มขนมหวานต่างๆ แป้งสูงมาก น้ำตาลสูงมาก ได้แก่ ขนมไทย ขนมต่างประเทศ  เป็นอาหารดัดแปลง อาหารกลุ่มนี้เกิดจากการนำอาหารในกลุ่มที่ 6 มาแปรรูปอีกทีเช่น เอาข้าวมาโม่ บด ให้เป็นแป้ง เติมน้ำตาล เติมสารสังเคราะห์ ถ้าเป็นขนมต่างประเทศ(เค้ก คุกกี้ เบเกอรี่) จะเสี่ยงกับไขมันทรานส์

กลุ่ม 10 อาหารให้พลังงานสูงมากๆ กลุ่มเครื่องดื่มน้ำตาลสูงเข้ากระแสเลือดได้เร็วมาก จึงมีผลเสียต่อร่างกายมาก ได้แก่ น้ำอัดลม นมรสหวาน นมเปรี้ยว ชาเขียว เครื่องดื่มชูกำลัง

กลุ่ม 11 อาหารให้พลังงานสูงมากๆ กลุ่มโปรตีน แป้ง ไขมันสูง ได้แก่ กลุ่มถั่วและไขมันแฝงที่อยู่ในเนื้อสัตว์ ถั่วถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยคือ ถั่วที่ให้แป้งและไขมันน้อย กับ ถั่วที่ให้แป้ง ไขมัน และโปรตีน เช่น ถั่วลิสง อัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดทานตะวัน

กลุ่มที่ 12 อาหารให้พลังงานสูงสุด กลุ่มไขมันสกัด ได้แก่น้ำมันต่างๆ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอก

         คุณหมอบุญชัย แนะนำให้รับประทานอาหารหลักใน 1-5 กลุ่มแรก และระมัดระวังอาหาร 6-12 กลุ่ม

          นอกจากการนำหลักการอาหาร 12 กลุ่มมาใช้ในการจัดอาหาร Wellness Food แล้ว คุณหมอบุญชัยยังจัดกลุ่มอาหารให้ตรงกับกลุ่มผู้รับประทานทั้งผู้ป่วยที่ต้องการรักษาฟื้นฟูร่างกาย และผู้รักษ์สุขภาพทั่วไปที่ยังไม่มีอาการป่วย ดังนั้นเมนูของ Wellness Food จึงแบ่งกลุ่มอาหารตามกลุ่มผู้รับประทานอย่างชัดเจน ดังนี้

  

กลุ่มที่ 1 ฉลากขาว

มี 3 ต่ำ ได้แก่ ไขมันต่ำ แป้งต่ำ โปรตีนต่ำ ผักมาก มีเส้นใยสูง

สำหรับกลุ่มผู้ต้องการลดน้ำหนัก และบำบัดโรคเบาหวาน ไขมัน ไตเสื่อม มะเร็ง

 

  

 

กลุ่มที่ 2 ฉลากชมพู

1 สูง 2 ต่ำ ไขมันสูง แป้งต่ำ โปรตีนต่ำสำหรับกลุ่มผู้ต้องการเพิ่มน้ำหนัก

และบำบัดโรคเบาหวาน ไขมัน ไตเสื่อม มะเร็ง

 

  

 

กลุ่มที่ 3 ฉลากเหลือง

3 ปานกลาง ไขมันปานกลาง แป้งปานกลาง โปรตีน 300 กรัม/วัน

สำหรับรักษาสุขภาพผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ

 

  

 

กลุ่มที่ 4 ฉลากสีเขียว

ไขมันปานกลาง แป้งปานกลาง โปรตีน 500 กรัม/วัน

สำหรับรักษาสุขภาพผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารอร่อย

 

          ทั้งหมดนี้คือ แนวคิดที่ผ่านความรู้และประสบการณ์อันยาวนานของนพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ และทีมงาน ที่มีปณิธานที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดจากกลุ่มโรค NCDs มีความรู้ในการรักษาสุขภาพ เลือกและรับประทานอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดโรค ใช้อาหารในการรักษาฟื้นฟูร่างกาย ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน และเป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุ

          ท่านสามารถมารับประทานอาหาร Wellness Food ได้ที่ร้าน กินทำไม Eat & Treat ทุกสาขา หรือสั่งไปรับประทานในแบบ Delivery ได้ที่โทร. 098 908 1000

สาขาต่างๆ ของ ร้าน กินทำไม Eat & Treat ได้แก่

สาขา บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

สาขา วิภาวดีรังสิต อาคารลิ้มเจริญ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

สาขา ศรีนครินทร์ หลังศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

สาขา ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชนนี กรุงเทพฯ

          ทุกสาขาของร้าน กินทำไม Eat & Treat จะเปิดคู่กับร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพ เวลเนส กรีนช็อป นอกจากท่านจะได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าสุขภาพมากมายในร้านดังกล่าวด้วย เรียนเชิญทุกท่านมาใช้บริการนะครับ

 

ศุภชัย อิทธิปาทานันท์

6 ก.ค. 2563

เปิดบริการแล้ว

🥝กินทำไม…Eat & Treat

และ 🌰เวลเนส กรีนช็อป

สาขา ศรีนครินทร์

เชิญชิมอาหารสไตล์ Wellness Food

 

จากการบูรณาการกันอย่างลงตัว ทั้งคุณค่าในการรักษาฟื้นฟูร่างกาย และรสชาติหน้าตาน่าลิ้มลอง ระหว่างแนวทาง #เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา ของ #นายแพทย์บุญชัยอิศราพิสิษฐ์ กับ “เชฟบอย” ธิติกร ทวิภักดิ์ Executive Chef ร้านอาหารชั้นนำหลายแห่ง ผลลัพธ์คือความลงตัวที่เรียกว่า Wellness Food

เลือกซื้อวิตามิน อาหารทดแทนและสินค้าสุขภาพหลากหลายมากมาย สไตล์ #WellnessWorld
เรียนเชิญทุกท่านนะครับ

 

เมนูแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพของ

“กินทำไม…Eat & Treat”

เมนูอาหารเพิ่มเติม คลิก

“กินทำไม Eat & Treat” อาหารสุขภาพเพื่อการรักษาสุขภาพ ยุค New Normal

 

“กินทำไม Eat & Treat”

อาหารสุขภาพเพื่อการรักษาสุขภาพ

ยุค New Normal

 

          สถานการณ์การระบาดของไวรัส  Covid-19  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในแบบใหม่ที่เรียกว่า  New Normal  เป็นการดำเนินชีวิตที่ต้องให้ความสำคัญต่อการดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพ เพื่อระมัดระวังมิให้เกิดการติดเชื้อดังกล่าว แม้สถานการณ์ในประเทศไทยจะดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆ ประเทศ แต่ก็ยังไม่สามารถวางใจ เพราะอาจมีการระบาดในครั้งใหม่ และตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การใช้ชีวิตยังจำเป็นต้องเป็นไปด้วยความไม่ประมาท

          ข่าวสารข้อมูลการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ได้มีถ่ายทอดกันไปอย่างกว้างขวาง ทำให้เป็นที่ทราบกันดี ถึงการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือให้ถูกวิธี การหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นต้น

          แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้แต่ละคนที่ได้รับเชื้อเข้าไปแล้วมีอาการหนักเบาต่างกัน บางคนถึงขั้นเสียชีวิต นั่นคือ ความสามารถในการต้านทานเชื้อ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โรคอ้วน เมื่อได้รับเชื้อจะมีความเสี่ยงสูงมาก เป็นต้น อีกทั้งสิ่งที่ทำให้แต่ละคนมีศักยภาพในการรับมือกับเชื้อแตกต่างกันคือ “ภูมิคุ้มกัน” ของแต่ละคน ซึ่งภูมิคุ้มกันนี้เป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้ ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกัน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในยุค New Normal

แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ได้แก่

 • รับประทานอาหารส่งเสริมสุขภาพ
 • มีความสามารถในการจัดการความเครียดได้ดี
 • นอนให้เพียงพอและมีคุณภาพ
 • ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
 • หายใจให้เต็มปอดวันละอย่างน้อย 5 นาที
 • ออกกำลังกายให้พอเหมาะไม่น้อยไปไม่หนักไปให้เลือดได้สูบฉีด
 • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

          ปัจจัยสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตประจำวันที่ไม่อาจละเลยได้คือ“อาหาร” ซึ่งอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ขมิ้นชัน  ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ขิง ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ปลา พริกหยวกสีแดง เป็นต้น และที่สำคัญคือ การรับประทานผักผลไม้สดให้หลากหลายจะทำให้ร่างกายได้รับเอนไซม์และวิตามินซี เพราะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยฟื้นฟูอวัยวะต่างๆ ตามหลัก “อาหาร 12 กลุ่ม” ของ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

          อย่างไรก็ตามแม้จะรู้ว่าวัตถุดิบชนิดใดมีประโยชน์ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันและการฟื้นฟูร่างกาย แต่การนำวัตถุดิบเหล่านี้มาปรุงให้เป็นอาหารจานอร่อย น่ารับประทาน และมีความหลากหลาย อาจต้องใช้เวลาและเหตุปัจจัยพอสมควร

           “กินทำไม Eat & Treat” จึงอาสาทำหน้าที่รังสรรค์อาหารจานพิเศษจากวัตถุดิบที่สด ใหม่ สะอาด มีคุณภาพที่ได้ทั้งสุขภาพดี รสชาติดี หน้าตาสีสันดี มีความหลากหลายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุค New Normal นี้เป็นอย่างดี ทีมงาน“กินทำไม Eat & Treat” พร้อมบริการทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

กว่าจะมาเป็น

“กินทำไม Eat & Treat”

 

           ร้าน “กินทำไม Eat & Treat” เป็นหนึ่งในหลากหลายภารกิจ อันเกิดจากปณิธาณของ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ที่จะทำให้กลุ่มโรค NCDs หมดไปจากประเทศไทย ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เป็นการ “เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา” ด้วย “หลักอาหาร 12 กลุ่ม” ตามแนวทาง “ธรรมชาติบำบัดประยุกต์”   โดยมีคุณเปิ้ล วลัญช์อร มุขต๊าด คู่ชีวิตของ นพ.บุญชัย เป็นผู้บริหารกิจการ

 

         เมื่อเริ่มก่อตั้ง ร้าน “กินทำไม Eat & Treat”  ใช้ชื่อว่า “กินทำไม.com กินผักเพราะรักคุณ” เป็นชื่อร้านที่ต้องการสื่อความหมายให้เห็นถึงความสำคัญของการรับประทานผัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นพ.บุญชัย พ้นจากโรคร้ายต่างๆ ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน และยังสามารถนำแนวทางนี้มาช่วยเหลือรักษาผู้อื่นได้ด้วย

          การรับประทานผักและอาหารสุขภาพ  จึงเป็นการแสดงความรักที่มีต่อตนเองและผู้คนรอบข้าง เพราะถ้าเราสุขภาพดีคนที่เรารักก็จะมีความสุขไปด้วย  ถ้าคนที่เรารักมีสุขภาพดีเราก็จะมีความสุขไปด้วย โดยร้านตั้งอยู่ ณ บริเวณ ด้านหน้าของโครงการเวลเนสเวิลด์ เมืองในจินตนาการ  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา  เริ่มเปิดให้บริการวันแรกเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2563

          หัวใจสำคัญของการปรุงอาหารและกิจการร้านอาหารคือ “เชฟ” หรือ “พ่อครัว” “แม่ครัว” ผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารตามแนวคิดที่นอกจากจะมีรสชาติดี หน้าตาน่ารับประทานแล้ว ยังต้องมีคุณค่าทางโภชนาการ ส่งเสริมสุขภาพ และสามารถทำให้ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มโรค NCDs ไตเสื่อม หรือแม้แต่มะเร็ง สามารถรับประทานได้อย่างสบายใจ เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลย เพราะเชฟที่จะทำงานนี้ได้ นอกจากต้องมีฝีมือในการปรุงอาหารแล้ว ยังสามารถนำหลักการ “เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา” ตามหลัก “อาหาร 12 กลุ่ม” ของนพ.บุญชัย มาบูรณาการได้ด้วย

          ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานของนพ.บุญชัย ที่แสวงหาคนดีและคนเก่งมาร่วมงาน จึงมีเหตุทำให้ได้พบกับ “เชฟบอย” ธิติกร ทวิภักดิ์  Executive Chef ร้านอาหารชั้นนำหลายแห่งในกรุงเทพฯ อาจารย์พิเศษโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ผู้มีประสบการณ์ในวงการอาหารมากว่า 30 ปี และคุณไก่ วิไลลักษณ์ ทวิภักดิ์ ภรรยาเชฟบอย ทั้งสองท่านได้ตัดสินใจมาร่วมปณิธานกับนพ.บุญชัย และคุณเปิ้ล สร้างสรรค์ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนให้คนไทยปลอดจากกลุ่มโรค NCDs

          ดังนั้น หากท่านต้องการจะรับประทานอาหารสุขภาพที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูร่างกาย ในแบบ “Eat & Treat” หรือ“กินเพื่อรักษาสุขภาพ” ที่นี่จึงเป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับท่าน ซึ่งท่านสามารถเดินทางมารับประทานอาหารที่ร้าน ซึ่งมีอยู่ 2 สาขา ได้แก่ สาขาบางไทร พระนครศรีอยุธยา และสาขาวิภาวดี อาคารลิ้มเจริญ 2 ใกล้แยกสุทธิสาร กรุงเทพฯ และในเร็วๆนี้จะเปิดให้บริการอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาสวนหลวง และสาขาปิ่นเกล้า และเพื่อความสะดวกสบายสำหรับยุค New Normal ทุกสาขาสามารถสั่งออนไลน์ไปรับประทานในแบบ “Home Delivery” ได้

 

          นอกจากอาหารจานอร่อยเสริมสร้างสุขภาพแล้ว ร้าน กินทำไม Eat & Treat ยังบริการจำหน่ายสินค้าสุขภาพ ตามแนวทาง “ธรรมชาติบำบัดประยุกต์” ของนพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ที่มีบริการอยู่อย่างมากมาย เช่น วิตามินอาหารทดแทนและสารสกัดจากธรรมชาติ เครื่องปรุงรสที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เครื่องผลิตโอโซนล้างผักผลไม้ อาหารสำเร็จรูป ขนม และอื่นๆ ที่ดีต่อสุขภภาพอีกมากมาย โดยสามารถเดินทางมาซื้อที่ร้านหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ทางเว็ปนี้เช่นเดียวกัน

 

“กินทำไม Eat & Treat พร้อมให้บริการท่าน ประดุจดั่งญาติสนิท”

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 • ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 -ศบค. com/ThaiCovidCenter/
 • เว็ปไซด์ หน่วยสารสนเทศมะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • คู่มือ “เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา” โดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ bumrungrad.com/th/
 • โรงพยาบาลพญาไท phyathai.com/
 • Facebook: Time Zone – Cafe and Restaurant

 

ศุภชัย อิทธิปาทานันท์

7 มิ.ย. 2563

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กินทำไม... อีท & ทรีท

Welcome to Wellness World

ศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนสแคร์

ที่พักรูปแบบพิเศษเพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มาพักมี โอกาสหายจากโรค สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้าน บริการต่างๆ ของศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนสแคร์

Lorem ipsum dolor sit amet...

โครงการ “เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา เปลี่ยนคนไทยทั่วหล้าให้สุขภาพดี” โดยมูลนิธิเวลเนสแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อม โดย นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานมูลนิธิเวลเนสแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อม

ศูนย์การประชุม-สัมมนา

สินค้าเพื่อสุขภาพ